Indien och vi

21 11 2018

Ett meddelande i tunnelbanan, på Skype-chat. Från Navin.

”Hi Ulrika”

Jag har inte haft mycket kontakt med honom, men nu, efter snart 4 månader i projektet börjar vi känna igen varandras namn. Tillräckligt mycket för att han ska kontakta mig på chat i stället för via mail.

”Hi”

Han hade en fråga om att ändra datum för någon serveruppdatering. Tidigare har den frågan bara kommit på mail.

För någon vecka sen, bad jag hans kontaktperson i sverige hälsa teamet i Indien, som är en leverantör och egentligen inte riktig del av teamet här, att jag tycker de är professionella, strukturerade och noggranna.

Trots all vår huvudvärk över den tekniska arkitekturen som inte är deras beslut.

Undrar om den hälsningen gick fram? Eller om det bara är så att han hade bråttom. Eller om han tyckte att vi mailats tillräckligt länge för att reach out, på tunnelbanan.

Känslan jag fick var bara, att, en människa, precis som jag, som brottas med samma eller liknande problem, i samma projekt som jag, sitter i Indien och reach out.

Ett ord, ett par meningar fick mig att känna mänsklig kontakt. Det är märkligt.

Kanske är det mediet – chatt – i stället för mail som gjorde att Navin plötsligt blev en människa i stället för en avlägsen ”tekniker”.

Eller bara att jag sett hans namn och kanske en mycket liten thumbnail till bild tillräckligt många gånger för att börja känna en relation.

Men jag slutar om en vecka i det projektet, och de får ett nytt namn.

Som precis som jag kommer ha en lång startsträcka för att förstå vad de vill med sina mail. och förstå vem som gör vad och hur alla dessa indiska namn hänger ihop.

Och Navin får börja om, med nästa svenne som tar en vecka på sig att svara ibland.

Tänk om vi ibland bara fick fortsätta relationerna.

IT borde handla mer om relationer, mindre om avtal. För vad är priset egentligen?

Vi sitter i samma båt. Indien och Sverige. Glöm inte det. Även om det är betydligt renare luft och bättre arbetsvillkor här. Kom ihåg det när du klagar över ”Indien”. Som gör sitt jobb, ofta mycket mycket bättre än vi under riktigt dåliga villkor. Var tacksam över det vi har här och jobba för att våra villkor ska spridas. Ända till Orienten.

Vilka arbetstider har dina indiska kollegor/leverantörer.. egentligen?
Har du tänkt på det?

Tänker jag, på tunnelbanan, på väg hem när klockan är 4 och klockan i Indien måste vara.. 4+7 = 23 på kvällen och Navin sitter och chattar med mig. Jobbar, svenska kontorstider.

 

 

 

 

Annonser
Prototypen – optimalt för krav- och behovsarbete

25 02 2018
Helios_Prototype_on_Lakebed_-_GPN-2000-000198(bild från wikimedia commons, NASA)

Både när det gäller det ”agila” sättet – att helt enkelt hoppa över förarbetet, och det ”gamla” sättet att speca ner alla idéer man har om hur det ska fungera innan någon börjar göra något, så anser jag att samma arbetssätt bör införas i båda verkligheterna – prototypen.

Ett optimalt förhållningssätt till krav- och behovsarbete är enligt mig principen ”I know it when I see it”. Dvs att jag och kunderna förstår behoven först när vi ser något på riktigt och kan känna och klämma på det även om det inte är klart. Först då har vi en uppfattning om vad vi faktiskt behöver och vad som fungerar. Så har materiell produktutveckling alltid gått till, men alltför sällan i mjukvaru-världen.

Läs hela inlägget på:  https://www.linkedin.com/pulse/prototypen-ett-optimalt-f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt-till-krav-ulrika-park/?published=t

 

Agile Leadership Retreat – Palma 2017

8 09 2017

I just got back home from 4-5 days of Agile Leadership Retreat, initiated by Annika Widmark (Storyguide, Storybloggen) and Maria Alfredéen (SAS, Theagilepmo).

Gathered with a total of 7 experienced leaders/managers in different roles (Digital Manager, Development Manager, Product Manager, Agile Coach) we spent these days in a self organizing training workshop. With the main purpose to learn, train and develop ourselves in leadership, management and agile work. Applying each others experiences. The purpose was also to give ourselves space and time from ordinary work to read, write, explore and try new tools, games, models and reflect.

Of course this was a total success. Since I came back, I’ve felt very strong, a feeling I usually don’t get from a course or conference. After conferences and courses I usually feel inspired and full of energy, but this time, I felt like I just grew a meter.

This is not a summary of the event, I wouldn’t even try.  But I can share a few things on our schedule. We all brought and shared some favorite tools, models, facilitation techniques etc. And we had a lot of time for coaching each other practically and mentally.

Some things that emerged on the schedule: (everyone wasn’t part of everything, there were also other things going on)

Lego Serious Play (intro). We used it to present ourselves and build a model of the group and an agile manager. Can be used for many things, like business development, team building, product strategies etc. A favorite technique to analyze things.

Design Studio on the topic ”the Agile leader/manager”. Very structured method to get everyones knowledge and opinions in one picture, and the time to explain what everyone mean. It’s tough to use a pencil and draw but with practice we will manage 🙂

Dialogue Seminar Light on the topic ”Organizational structures as obstacles for agile work and how to deal with mgmt groups”. Power of storytelling. Everytime I get the chance to use this method, even in a ”Light” format, I get struck by the deep insights coming from it, even though the real method is where we want to go to get the real understanding appear.

One thing that came out from it was the reflection how big of a change it makes when you change the title from ”Team support group meetings” to ”Managment group meetings”. Everything changes.

360 Stories Game: A board game to use for teams, to deepen knowledge of individuals stories and background. Puh! Got pretty personal, but with facilitation it was easy to also use more simple stories of oneself.


– Feedback Game (ask Pär Jansson for info.. very rewarding game full of useful insights about groups, individuals and oneself)– Video watching  for instance ”Lead like the great conductors”  https://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors

Recommended! If you haven’t seen this and are interested in leadership, see it. If you have already, see it again.

– Many book and video recommendations

Opportunity Canvas – very useful to explore and solve a problem, a software, a product, business.. Thanks Anna K. Gustafsson for very professional and practical coaching!

– Roadmapping & Effect maps

– Quality mgmt. Thanks HG for serious and simple advice in this matter.. 🙂 Remembered how I used to do..

– ”Manage yourself” by Drucker and training the method. Lot of conversations about this little article. Recommended.  And credit to Niclas Reimertz for giving me this book a long time ago, now it was time to read it seriously. Comment: Some ”agile” people discard HBR as old fashioned methods and mgmt. Bull shit. Lot of classical sustainable content in this collection.– Exploring Pinterest as tool for link management/professional knowledge base. It’s just great.  Pinterest Inspiration – Agile Retreat by Maria Alfredéen and contributions

Lean Coffee on the topic ”Challenges in my everyday work”. A lot of ”fikas” should use this method when people want to educate themselves while drinking coffee.

– Salsa training, and practicing for real 🙂
– Grounded coaching continuisly during every meal, thanks Mario for keeping us on the Earth seeing what matters.

– Morning Pilates/Yoga on terrace
– Bar Abaca 🙂
– Fantastic restaurants
– Swimming in sea
– Puzzle shopping

Probably I have missed much in the list, still I can’t believe how much we did in these few days while being very much on a retreat, with no hurry at all.

I just highly recommend to attend if you ever get the chance, or maybe get inspired to do it yourself.

For more information about the format and upcoming events, contact Annika Widmark @ Storyguide

Love you all who were there! You got me stronger and wiser.

 

 

Tribes have no place in modern society and organisations

14 08 2017

Tribes2

A recent post from @agileyogicoach got me thinking about tribes, teams and the need to belong somewhere.  Since she mentioned that she at the moment misses a sense of belonging, she felt alien. Posts from Agileyogicoach always stimulates reflection.

While reflecting upon this, it got clear to me. Tribes are a dangerous thing. It’s a good thing to NOT belong to a tribe. To be a wanderer between groups, continously open for things and people outside the current group.

Of course all people, at least most of us, need to belong somewhere. With friends, family, a team, a neighbourhood.. Where we feel safe, and at home.

But when this belonging becomes a tribe, dangerous things start to happen.

Tribes are protective of their safety. No one from the outside should disturb it. Strangers are not welcome. Tribe members who act outside tribe norms are treated with suspicion or get frozen out. The outside is a threat.

I’ve seen this in small societies and in mature development teams.

I grew up in a relatively small society outside Stockholm. It was very safe, and we had a strong sense of belonging. ”Everyone knew everyone” and it was home for sure.
But in this place, as in many (not all) similar small villages/towns, the tribe norms were very strong. Not many people moved in or out. New people, ”native Swedes” or not didn’t matter, were treated with suspicion. Some who had lived there for a long time, still didn’t feel welcome after 10 years.

When I was in my teenage it got very evident to me. At some point I began to discover a bit of indie rock music, which was not the music of the ”tribe”. I was picked at, even among my best friends, when playing some album I had found. At that time, the group, the tribe, was more important for me than music so I quickly adjusted my taste of music to the ”right” kind. And friends stopped making fun of me.

When moving from that village, it took me just one month until I had found a group of people who just loved indie rock and pop so quickly, my music life got brighter. If that group also became a kind of tribe, I save for a moment.

The point is, tribe thinking doesn’t lead to good things in the long run. People in or near the tribe suppress thoughts, ideas, passions, creativity just in order to keep being part of the tribe. No matter what facts, reason, values or emotions they have. You can do awful crimes to be part of the tribe. Just look at the history of 20th century, or recent with IS, Extreme Right etc.

I just heard a radio interview with a neo nazi dropout, and his story is exactly the same as the IS dropouts. Same sense of friendship, belonging, safety, protection and just reading and listening to the tribes own stories. The same tribe thinking as in the small village, but we didn’t use violence, we used silence and ignorance as weapons against the outsiders.

In IT development organisations, some agile coaches, team leaders and managers work passionately to create strong teams.  Which is of course a good thing. A strong team can make wonders happen in productivity and creativity.  Look at any winning boat race team, soccer team, music band, startup company..   Belonging and sense of safety is a necessity to perform more than mediocre in these kinds of organisations as IT.

But I have seen in mature dev teams, what can happen when the team become too close to each other and get too little influences and mixups with others.  They become a small tribe. And some IT companies even deliberately create tribes.

What then happens is that communication with the outside decreases. Anything outside start to seem awkward, wrong, a threat to the stability of the group. The team starts to stagnate. Creativity weakens. The once open minds start to close. Curiosity disappears. And with time productivity.

I have even seen and heard stories when new employees get assigned to these types of team-tribes, they can’t fit in, can’t contribute and are forced back to the outside. ”We are more productive without new people in the team”. Sometimes this is true, but as many times new ”blood” is just what the tribe need, to continue to develop and perform. It’s rarely true when the tribe has been too intact for a long time.

Anyone who has been in an organisation long enough have seen this. Competent, creative people become protective tribe defenders.

We see it in global politics, we see it in schools, at work places, in conjugal families, neighbourhoods and gangs.

Belonging, compassion and a sense of safety and trust among people around you lead to good things. Not tribes.

Maybe tribes did help us to survive thousands of years ago, when we lived like animals. By killing and protect us from everything outside the tribe we got our food to last.

Most of us now don’t need that anymore. On the contrary, more than ever we are dependent on people, groups and organisations outside our own, to survive.

Projektledaren är död – länge leve projektledaren – och produktledaren!

28 04 2017

När de agila metoderna började få spridning för en sådär 10+ år sen, så började projektledar-rollen ifrågasättas. Behöver vi verkligen en projektledare? De bara styr o ställer utan att veta något egentligen om hur resultatet ska bli.

Jag ordnade också en välbesökt paneldebatt på temat ca 2011 ihop med Dataföreningen och Frontit. Det som kom fram där var ungefär att ”det som behövs är en effektledare”, någon som verkligen ansvarar för resultatet, att vi uppnår det vi tänkt.

Ett antal år senare har jag nu själv både anlitat projektledare, avdramatiserat begreppet och samtidigt fått ännu djupare insikt i  varför rollen är och har varit ett problem ibland. Varför många ville och vill ta död på den. Och samtidigt varför den behövs fortfarande trots att Scrummaster-rollen finns som alternativ.

Ibland matchar inte Scrummaster riktigt in i läget. En Scrummasters uttalade roll är att ansvara för team- och processutvecklingen i ett ”scrum-team”. Men många utvecklingsinitiativ och leveranser har inget som motsvarar en scrumteam och då behövs en helt vanlig projektledare.  Tillsammans med den parallella rollen ”produktledare” (produktägare, produktchef).

Ett exempel på det är när jag och ett par andra visionärer ville ordna en konferens, den som blev ”Stop Starting – Start Finishing (Lean Kanban Nordic)”. Vi visste vad vi ville, och vi var ett par ”produktägare” kan man säga. Men kom inte riktigt till skott i administrationen, planerandet och strukturen. Vi pratade mest. Vid det tillfället ringde jag upp en av mina favorit-projektledare (mr C) och frågade om han kunde tänka sig att vara projektledare för det här. Som ett halvt ideellt projekt.  Det ville han. Och efter det fick han ihop de yra produktägarna att få ner mål och mening med konferensen, fick oss att komma fram till vad som var viktigt och oviktigt och bråttom och inte bråttom. Fick oss att ordna en filstruktur, regelbundna möten och mycket annat. Han fick oss att leverera helt enkelt.  Utan honom hade det nog stannat på telefon- och after work-stadiet. Det blev en lyckad konferens.

När man å andra sidan inte har en produktledare, utan bara en projektledare med en avlägsen beställare som lämnat över till projektledaren så blir det istället också svårt. Svårt att få ut något av värde.

Det blir svårt att veta ”vad, varför och för vem” och när det är aktuellt att drastiskt skala ner eller upp leveranser för framgång.

Projektledaren försöker göra sitt bästa men har inget mandat, och inget uppdrag att fokusera på effekten, resultatet. Projektledarens uppdrag är att få ut en leverans, koordinera diverse folk o ch aktiviteter, stötta och uppmuntra. Uppdraget som projektledare eller alternativet Scrummaster är att fokusera på ”hur:et”.

För att en projektledare ska fungera i sin roll så behövs också någon på plats som har produktledarskapet, dvs engagemang, mandat och uppdrag att fokusera på resultatet, ”vad:et”, ibland detaljerna och helst också effekten.

Utan en sådan person tillgänglig faller projektledarskapet platt.  Det blir en leverans utan innehåll eller större värde. Det vet alla som varit där.

Och enkelt jämföra med vilken annan bransch som helst – filmbranschen t.ex. Det finns en regissör, en producent och en projektledare minst. Och ofta flera producenter och projektledare men bara en regissör..

På samma sätt som projektledaren behöver en produktledare i sin närhet så gäller också det omvända, har jag upptäckt. Produktägare som jobbar med mer än triviala tjänster, eller mogna tjänster och team behöver oftast också en projektledare. Som kan fokusera på ”hur:et”: teamet, leveransen, allmän koordinering, och struktur. Hålla ihop leveransen.

En produktägare har mycket sällan tid med det när hen oftast har flera komplicerade produkter och tjänster i sin portfölj att ta hand om. Produktägaren ska ju bevaka marknaden och behoven och spendera mycket tid med kunden. Ofta för ett flertal produkter eller tjänster. Om tid ska finnas till att skaffa sig insikt i behov, värden, kostnader, sälj, marknadsföring och relationer så saknas förstås tid att hålla leverantörer och diverse team i handen för det dagliga.

Jag har varit på platser där produktägaren också förväntades vara linje- och teamchef, inklusive allt från lönesamtal och rekrytering till agil coaching, teamutvecklare, lekledare mm. Att tro att detta går att kombinera är bara naivt.

Såvida man inte är ett 5-manna-team med en enda produkt, som levt lagom länge på en stabil marknad.. Finns alltid undantag.

Alla team, grupper och leverantörer som har en rörig tillvaro behöver en strukturledare, leveransansvarig som hjälper dem med struktur och ordning, stimulans och uppmuntran. Som ibland får ta rollen som ”växeltelefonist”, ”kontorsterapeut”, ”strukturfascist” mm. För att det helt enkelt behövs för att få teamen och leverantörerna att så småningom bli självgående.

Det är en utopi att produktledaren kan göra allt detta också. Därför behövs också projektledare.

Det är enkelt helt enkelt. Projektledaren hjälper produktledaren med leveransen, och en bra sådan projektledare satsar det mesta av sitt krut på att göra sig själv umbärlig, dvs att teamen ska klara sig utan honom/henne. För att kunna gå vidare till nästa leverans och stötta där.

Och en projektledare som inte har en produktägare eller motsvarande som är ansvarig för ”vad:et” bör ställa det som krav för att ens börja. Projektledaren har oftast inte heller tid att spendera på att förstå bakomliggande behov, sitta i säljmöten, jobba med visioner eller utredningar.

Ibland går det alldeles utmärkt med bara en produktledare. När det finns färdiga rutiner och upparbetade vägar hos teknikleverantörerna för att få saker gjort. Men så snart det blir många beroenden, nya konstellationer av människor, nya team, så fungerar det ganska dåligt.

Projektledaren fick alldeles för mycket makt förr, och hade omoderna metoder som gjorde det svårt för de andra att bli självgående. Men så är det inte nu, eller ska i alla fall inte vara. Projektledare idag ska veta vad målet med leveransen är – att få organisationen att ta hand om den själva.  Och hjälpa dem dit. För det är ingen enkel match när det finns silotänk, personer som sitter 5 m från varann och inte pratat på 10 år, bekvämlighet eller missnöjdhet, gamla konflikter eller sjukfrånvaro. Eller bara massa kreativa individer som gör allt på en gång utan att få något klart. Eller när det anlitats nya leverantörer on- eller offshore och det uppstår en massa konstiga händelser som de tekniska teamen ofta väljer att ignorera om inte någon hjälper dem att ta tag i det.

Projektledaren dog när de agila metoderna kom, och lever i allra högsta grad. När produktägaren och organisationen runtomkring förstår att den fortfarande behövs och respekterar den för vad den alltid varit, även i filmbranschen: att få saker på plats.

Allt beröm till dessa projektledande metodfantaster, struktur och ordning- och reda människor, empatiska utforskande människokännare som kämpar på därute för alla oss i utvecklingsorganisationer. Ge inte upp, ni är fortfarande så viktiga! Särskilt när ni lyser upp tillvaron med en påse bullar eller godis, eller en klapp på axeln! 🙂

 

Främlingar och annan kultur.. eller?

5 06 2016

På senaste tiden har det råkat bli så att jag umgåtts en stund med personer från Iran, Bangladesh, Pakistan, China. Länder som ligger långt bort och som tutas i oss från många håll att det är ”annan kultur”, vilket en del ser som positivt och inspirerande, medan andra önskar att ingen av dem över huvud taget någonsin var här i Sverige.

Bland annat var jag på ett kalas med massa människor som kommit till Sverige senaste åren, för att studera, jobba, kunna utvecklas eller bara inte kvävas av fattigdom och omöjliga förutsättningar för en god framtid inom sitt yrke eller för sin familj.

Det som återigen blir så uppenbart efter att lite försiktigt börja prata med de andra på kalaset, är.. efter fem minuters samtal så, ja.. som att vara på vilket, ja, kalas som helst där man knappt känner någon.

Man vet först inte om man har något gemensamt, men så hittar man ganska snabbt något litet att prata om.

”Vågar jag prata med den där kvinnan, hon ser så glad ut” och så inleder man ett samtal om barn, vädret, maten, jobbet, eller den klassiska ”var bor du då”. Ja, väldigt främmande kultur.. eller?  Några är det enkelt att prata med, några lite blygare och tystare. Någon träffar man i toa-kön och börjar småprata om något.

Hur kan någon, undrar jag, se det som främmande kultur? Att prata om vädret, mat, barn, jobb, äta och fika tillsammans?

Det enda främmande med människor från länder långt bort, är att de oftast har en mycket, mycket, mycket hårdare bakgrund. Av att ha fått kämpa för att bara överleva, eller ”förverkliga sig själv”, fått kämpa genom eld, fördomar och byråkrati för att få en chans att göra det de vill med livet och bara ha en.. chans..

Här har vi allt serverat på silverbricka, utan att någonsin uppskatta det. Det är främmande för dessa personer. ”Hur kan ni gråta över ett förlorat jobb, eller dålig lön, dålig chef, misslyckanden, eller motgångar? Det finns ju hjälp här. Och tusentals andra utbildningar ni kan gå, företag ni kan starta och t.om psykologhjälp och pappaledighet”.

Det gör mig så ledsen, rädd och uppgiven att de som pratar om att det finns främmande kultur… helt enkelt aldrig har spenderat 5 minuter med någon från en ”främmande kultur”. Om de hade det hade de upplevt samma som jag. Vadå främmande?

”Främmande” är ju förresten ett fortfarande populärt ord på en gäst. ”Ikväll får vi främmande”. Ja, även grannen, släkten, vännernas vän, är ju främmande innan man lärt känna dem. Ganska logiskt ord för nytt besök.

Men är det verkligen kulturen som är främmande med dessa människor från Eritrea, Iran, Jamaica, Syrien, Indien, Bangladesh, China, Ryssland.. som vi nu möter i vardagen?  Inte vad jag har märkt iaf. Det bjuds på te, kaffe, kakor, mat och småprat, precis som hemma.

Vad är främmande kultur?

För mig är det att träffa någon som aldrig haft ett 5 minuter långt samtal med en person från ett land långt där borta i fjärran. Det är ju helt enkelt omöjligt att vika undan blicken så mycket idag för att inte ha haft det. Jag skäms för att veta att det finns så många personer, i mitt av många så älskade land, som är så främmande.

 

 

 

 

 

 

Ledare på jobbet och på hemmaplan

19 05 2016

Jag satt på tunnelbanan häromdagen och överhörde en konversation mellan ett par, två medelålders-nånting.

Mannen lutar sig framåt, ”ska vi ta och boka det där med Niklas då..?” med ett glatt leende i ögonen. Jag förstod att det handlade om nån slags resa en vecka i juni eller juli.

Kvinnan, med en lagom munter uppsyn: ”Jag tänker inte fixa det den här gången, ni får ordna det.” Jag såg hur trött hon såg ut och förstod vad som rörde sig i huvudet, in o googla, leta resor, hotell, flyg, kort om tid, hitta bästa priset, bästa stället med olika rum till olika personer, bästa restaurangerna… minst 20 timmars jobb närmsta kvällarna.

Hon ville nog bara hem och sätta sig vid sitt korsord tror jag, eller någon skön resedokumentär på Svt play.

Hon upprepar. ”Jag tänker inte fixa det. Ni får göra det. Ni får surfa fram något. Det är kort om tid och svårt hitta.”

Han, en mogen man med lagom gråa hår, ser inte riktigt lika glad ut längre. Men så kommer han på en sak och blir glad igen.  ”Men, om vi (!) sätter oss nu då, när vi kommer hem, och surfar tillsammans?”

Jag kan inte låta bli att både känna igen mig och undra vart det här kommer leda. Vilka är ”vi” tänker jag nyfiket..

”Nej, jag vill inte” säger hon. Du får surfa själv.

Jag ser hur all färg försvinner från hans ansikte. och mungiporna åker nedåt. Det var inte alls det svar han ville ha. Eftersom jag känner igen situationen lite för mycket, så ser jag hans tanke framför mig. Kvinnan vid datorn, han bredvid lite halvt sneglande och hummande och ibland hejande på de förslag hon tar fram.

”Uhm.” Det blir alldeles tyst. En lång stund. En jättelååång stund.

Jag ropar ”Ja! Ja!” inombords. Säg till henne att ”Ja! jag fixar det här! Men då får du lova att ta bilen till verkstan nästa gång, okej?”

Hör ingenting på en lång stund mer än ansiktsuttrycket ”Nähe” hos mannen. Och så går de av.

När man bokat sjuttielvatusen stugor o flyg o semestrar till en hel, halv, dubbel familj..  så skulle den enkla meningen betyda så mycket: ”Okej, jag fixar det.”

Jag vet inte vad det här paret jobbar med, men en vanlig ursäkt jag fått höra många gånger när det gäller driftiga, påhittiga och organiserade män är att ”jag leder och organiserar på jobbet, inte hemma”.   Det konstiga är att jag också leder på jobbet, men ändå, tills för ganska nyligen, var jag just också sekreteraren, administratören, organisatören, den personliga assistenten, ledaren när det gäller semestrar och liknande.

Egentligen är det ganska kul att surfa resor, när man har tid och allt annat flyter på. Men efter sjuttielvatusen gånger, så är det SÅÅ skönt när någon annan, oavsett vem, kommer med 2 färdiga förslag, mailade eller utskrivna på papper och bara vill att man ska säga ”vad bra det här kommer bli, tack!”

De kvinnliga hemma-administratörerna får inte ens det där tacket. Och i ren frustration över tanken på att dra hemma hela sommaren, så fixar man det, i år igen. Tanken på att det finns en risk att stanna hemma och dra, verkar inte lika skrämmande för de icke-resesurfande männen.

Till alla ”ledande” män på jobbet, prova att led lite hemma ibland också. Kanske mot någon slags praktisk motprestation, så kommer säkert både resan och all tid före den bli mycket, mycket gladare.

Eller jo, hon fixar troligen det i år också om inte du gör det. Men inte det här paret på tunnelbanan. Inte den här gången. Och nästa gång kanske det är din resa som inte blir av, eller helt enkelt ersätts med ett biobesök för att du bara leder på jobbet.